પિતા કેઝરીવાલને જીતાડવા પુત્રી હર્ષિતા મત માંગી રહી છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.