પૂર્વ પત્ની અને સાસરીયાએ યુવકના દસ્તાવેજોના આધારે 1.70 લાખના મોબાઈલ ફોન મેળવી ઠગાઈ આચરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.