પ્રજા અને પક્ષનો વિરોધ થતાં ભાજપે પ્રમુખો બનાવવાનું બંધ કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.