પ્રધાન વિભાવરીએ કહ્યું અને ગબ્બર ઉપરથી અંબાજીની મૂર્તિ હટાવી લેવાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.