પ્રવાસન નીતિ-2020 દ્વારા 12,437 કરોડના મૂડી રોકાણનો અંદાજ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.