બાબરા કોંગ્રેસમાં બળવો, ઠુંમર અને ધાનાણી નાપાસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.