બેંક ઓફ બરોડાની આજી વસાહત શાખાને આગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરતો અઠંગ હરેશ ઉર્ફે ઢફો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.