બે પત્નીઓની હત્યાનું રહસ્ય 18 વર્ષ પછી ખુલ્યું, બળાત્કાર જવાબદાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.