ભાજપના નેતા દારૂ પીધેલી હાલતમાં પકડાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.