ભાજપના બે મોટા રાજકીય નેતાઓની ખટપટમાં ‘એર એમ્બ્યુલન્સ’ પ્રોજેકટ લટકી પડ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.