ભાજપના સાંસદો મૌન બની જાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.