ભાજપના સાંસદ મિતેશ પટેલ સામે કેટલાં અને કેવા ગુના નોંધાયેલા છે, હવે તે સંસદમાં બેસશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.