ભાજપે દાવો કર્યો તેના માત્ર 1.43 ટકા જ રોકણ ઉદ્યોગોએ કર્યું, જુઠનો પરપોટો ફૂટ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.