ભાજપે નહેર ન બનાવીને ખેડૂતોને પાણી ચોર ગણી 2 લાખનો દંડ ને કેદ કરશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.