ભાજપ ગુંડા મોકલે છે, અમદાવાદ પૂર્વના ઉમેદવાર ગીતા પટેલ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.