ભાજપ છોડી કોંગ્રેસમાં ગયેલાને કોંગ્રેસ કેમ પચાવી શકતી નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.