ભાજપ “ધનબલ-બાહુબલ”થી મતદારોને પ્રભાવિત કરીને ચૂંટણી જીતવા માંગે છે – કોંગ્રેસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.