ભાજપ સરકારે અદાણીનો માફ કરાયેલો રૂ.200 કરોડના દંડનો ચૂકાદો ક્યારે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.