ભુજ કલેકટર કચેરી રૂપાણીને કારણે બંધ કરાંતા લોકો અટવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.