મગફળી કૌભાંડ બાદ હવે સરકાર તકેદારી રાખીને રજીસ્ટ્રેશન થયેલા ફોર્મની ચકાસણી કરશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.