મહેસાણામાં બે ટેન્કરમાંથી 4 હજાર લિટર ઓઇલ કાઢી પાણી ભરી દીધું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.