મહેસાણા કરતાં જાફરાબાદી ભેંસ વધુ દૂધ આપે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.