મહેસાણા પાલિકાના કોંગ્રેસના સાત સભ્યો ભાજપમાં જોડાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.