મેડિકલ કોલેજમાં સામાન્ય બેઠકો પર કેટલાએ પ્રવેશ અટકયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.