મેરી કોમે ઝરીનને હરાવી ઓલિમ્પિકમાં 7મી વખત સ્થાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.