મોદી મિત્ર અદાણીને રૂ.45 હજાર કરોડની સબમરીન બનાવવા ઠેકો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.