મોદી સરકારના ગુજરાતમાંથી 3 પ્રધાન કોણ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.