મોરારીબાપુનો વિવાદ, જેમણે ઝેર પીધું હોય તે નીલકંઠ કહેવાય, જેમણે લાડુડીઓ ખાધી હોય તે નીલકંઠ ન હોય.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.