યુનિવર્સિટીના કુલપતિએ ભવનોમાં ફરજ બજાવતાં અધ્યાપકોને બીજા-ચોથા શનિવારે રજા આપવાની તૈયારી શરૂ કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.