યુપીની મહિલા સરપંચોની ટીમે કહ્યું, ગામડામાં પણ આવી સ્વચ્છતા હોય તેવું શંખલપુર ગામમાં જોયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.