યુવકો દ્વારા અંગારા ઉપર ગરબામાં ઘૂમીને માતાજીની આરાધના

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.