રણકાંઠે બે મહિનાથી ગામમાં પાણી નથી આવતું, લોકો હીજરત કરી ગયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.