રાજકોટને 8 દિવસ ચાલે એટલું પાણી નબળી પાઈપલાઈનમાં ભંગાણથી વેડફાયુ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.