રાજ્યના ૨૩૧ તાલુકાઓમાં નોંધપાત્ર  વરસાદ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.