રાજ્ય સરકાર કેન્દ્રિય યોજનાઓ લાગુ કરતી નથી – પીએમ મોદી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.