રૂક્ષમણી રિસાયા અને લોટ લઈને પર્વત કેમ ચઢી ગયા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.