રૂપાણીએ ભેગુ કરેલું એ પાણી ભ્રષ્ટાચારની નહેરમાં વહી ગયું – કોંગ્રેસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.