રૂપાણીના પોલા વચનો, 1000 કરોડનું ખર્ચ છતાં પાણી માટે અલવલ્લીમાં વલખા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.