રૂ.3500 કરોડની વેરા સમાધાન યોજના નિષ્ફળ, માંડ 15 ટકા રકમ આવશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.