રોડ પર કચરો ફેંકતા સફાઈ કર્મચારીને ઠપકો આપતા મહિલા કર્મચારી પર હુમલો કર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.