વડાપ્રધાન ઇ-ગૃહપ્રવેશનાં સાક્ષી બન્યાં; વલસાડમાં પાણી પુરવઠા યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.