વડોદરામાં શાકભાજી પકવવા પાણી નહીં રસાયણથી સિંચાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.