વધું GIDC બનાવવા જાહેરાત, સાવરકુંડલાને દરેક ચૂંટણીમાં વચન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.