વાયબ્રન્ટ સમિટ ૨૦૧૫માં ૧૬,૩૦,૩૦૯ કરોડના ઉદેશ સામે માત્ર ૨,૮૬,૭૨૯ કરોડનું રોકાણ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.