વાસણ સેક્સ ટેપમાં કોંગ્રેસ ચૂંટણીમાં મૌન રહી, હવે રેલી કાઢશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.