વાહન સાથેની ઘટનામાં મૂળ માલિક રહે જવાબદાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.