વિરમગામ નગરપાલિકાના ભાજપના પ્રમુખને બરતરફ કરવા માંગણી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.