વિશ્વબેન્કની સહાયથી ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના માર્ગો પહોળા થશે, 656 કરોડનો ખર્ચ.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.