વિશ્વ ઉમિયા મંદિરની ઈંટ રાખવા મોદીનો વિરોધ કેમ થઈ રહ્યો છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.