વી.એસ.હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર્સ માટે 40 વર્ષથી ચાલતા ભોજનાલય (મેસ)ને રાતોરાત બંધ કરી દેવાયું !!!

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.